Graduateland is now trusting JobTeaser for your career, create your account now.

Aktiver nå Spørsmål?

Odlingsföljd vid snittblomsodling hos Sustainalink

Verksamhet

Belinda Widerfeld Blomsterodlare & Florist startade sin snittblomsodling förra året. Visionen för verksamheten är ge lokalbor och företag i nordvästra Skåne möjlighet att köpa och uppleva närodlade, obesprutade snittblommor i säsong, där varje blomma har sin tid och på så sätt främja klimatet och biologisk mångfald.

Genom att småskaligt odla snittblommorna på friland och giftfritt bidrar verksamheten till en mer hållbar framtid för oss alla samt en levande landsbygd. I Sverige importeras 90% av alla sålda snittblommor (undantaget tulpaner) varav många sorter också fraktas långt, ibland ända från Afrika eller Sydamerika. Många har dock börjat fråga sig varför det ser ut så här då vi kan odla lokalt och ekologiskt och njuta av de blommor som är i säsong för stunden. Rörelsen Slow Flowers har i takt med detta växt sig större och allt fler väljer nu att starta småskaliga, hantverksmässiga blomsterodlingar i Sverige.

Uppgift

Odlingsföljder har historiskt varit mycket viktiga inom jordbruket och spelar även idag en stor roll både vid matproduktion på stor skala och för hemmaodlaren som vill lyckas i trädgårdslandet från år till år. Principen bygger på att man rotera olika grödors växtplats mellan åren för att tillföra ny näring till jorden och minska risken för utarmning.

Hur man kan använda odlingsföljder vid snittblomsodling är dock mycket mindre utforskat, men i takt med att allt fler får upp ögonen för snittblomsodling och närproducerade blommor i säsong så växer också nyfikenheten för hur man kan använda sig av växtföljder även vid den typ av odling.

I det här projektet kommer du att undersöka hur en odlingsföljd för snittblommor skulle kunna utformas. Du kommer utgå från forskning (både svensk och internationell) och också intervjua relevanta personer (t.ex. snittblomsodlare och andra verksamma inom trädgårdsbranschen) för att fånga upp deras erfarenheter om odlingsföljder just när det gäller snittblomsodling. Förhoppningen är att undersökningen ska mynna ut i nya idéer och rekommendationer som kan göra att användandet av odlingsföljder ökar inom blomsterodlingen.

Slutliga avgränsningar görs i dialog med kontaktpersonen på företaget och handledare på universitetet. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Merk: Du skal ofte ha forhåndsgodkjennelse fra universitetet ditt eller studieveileder, for å sikre deg at prosjekter eller masteroppgaver på Graduateland kan bli akseptert som en del av studiet. Kontakt det rette organ i god tid for å sikre deg at du velger det rette prosjekt.