Copenhagen Business School

Utdanning

22 469 følgere

[Master thesis] How much AI-based coding approach is disruptive? hos Copenhagen Business School

Merk: Du skal ofte ha forhåndsgodkjennelse fra universitetet ditt eller studieveileder, for å sikre deg at prosjekter eller masteroppgaver på Graduateland kan bli akseptert som en del av studiet. Kontakt det rette organ i god tid for å sikre deg at du velger det rette prosjekt.