Personvernpolitikk

GDPR-translation

1. Behandling av dine personopplysninger

 1. Med det formål å fremme karrieren din, og eksponere deg for jobbmuligheter og arbeidsgiver-merkevarebygging (the “Purposes”), vil Graduateland ApS, Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen Ø samle inn og behandle personopplysninger om deg.
 2. Nedenfor finner du en beskrivelse av personopplysningene, som Graduateland vil behandle om deg, så vel som formålet og på hvilket juridisk grunnlag Graduateland behandler personopplysningene.

2. Legitim interesse og kontraktsforhold

 1. Graduateland behandler personopplysningene dine som du har oppgitt digitalt for å a) tilby deg tjenestene som er beskrevet i vilkår og betingelser som ble gitt deg da du opprettet profilen din, og b) for å oppfylle andre kontraktsforhold med deg. Dine personopplysninger behandles med det formål av legitime interesser for Graduateland i henhold til artikkel 6(1)(f) i General Data Protection Regulation (“GDPR”), og det vurderes at Graduatelands interesse i å behandle personopplysningene overstyrer dine interesser i ikke å få dine personopplysninger behandlet. De legitime interessene for å behandle personopplysningene dine er:
  1. å markedsføre din profesjonelle profil for potensielle arbeidsgivere og derved eksponere deg for jobbmuligheter og fremskritt i din karriere;
  2. for å gi deg informasjon om jobbmuligheter som er relevante for deg for å fremme karrieren din,
  3. å gjennomføre statistikk og rapporter og historiske oversikter for å forstå karrieretrender;
  4. å lage en profil av deg basert på dine preferanser og kompetanse for å matche profilen din med forretningspartnere i avsnitt 3.3 og potensielle arbeidsgivere under avsnitt 3.4; og
  5. for å administrere profilen din på %gateway_name %.
  Graduateland kan behandle følgende personopplysninger om deg for de ovennevnte formålene:
  1. Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer osv.;
  2. Informasjon om din utdannelse, arbeidserfaring, CV, stillinger, språkferdigheter, kompetanse, referanser; og
  3. Profilinformasjonen din fra Graduateland, inkludert kjønn, nasjonalitet, alder, fødselsdato osv.

3. Konfidensialitet og informasjon om Graduatelands behandling av dine personopplysninger

 1. Alle data vil bli behandlet som konfidensiell informasjon og vil bare bli brukt til formålet som angitt i paragraf 1.
 2. Dine personlige data blir lagret av Graduateland, Graduatelands IT-hostingleverandør, Graduatelands IT-tjenesteleverandører (inkl. sporing av programvareleverandører) og kan tilgås av Graduatelands konsernenheter over hele verden på grunnlag av behov for å vite.
 3. Hvis du har registrert deg på Graduateland via en av følgende forretningspartners nettsteder, vil den gjeldende forretningspartneren også ha tilgang til dine personlige data: universiteter, handelshøyskoler, offentlige og private utdanningsorganisasjoner eller andre organisasjoner.
 4. Når du registrerer deg og oppgir dine personlige data til Graduateland, vil Graduateland oppgi dataene dine til selskaper, universiteter, organisasjoner, offentlige myndigheter og institusjoner som samsvarer med dine preferanser for formålet angitt i avsnitt 2.1. (a) og (b). Du kan når som helst skjule profilen din slik at ovennevnte ikke får tilgang til profildataene dine.
 5. Vær oppmerksom på at databeskyttelsesnivået som for tiden brukes og håndheves i land utenfor EU ikke samsvarer med nivået på databeskyttelse for personopplysninger som for tiden brukes og håndheves i EU.
 6. Graduateland kan engasjere tredjeparts tjenesteleverandører som vil ha tilgang til og behandle dine personlige data. Hvis slike tredjeparts tjenesteleverandører behandler personopplysningene dine utenfor EU/EØS, vil slik overføring av personopplysninger enten være underlagt EU-USA. Privacy Shield eller Europakommisjonens standardavtaleklausuler.
 7. Graduateland beholder personopplysningene dine i 5 år eller så lenge det er nødvendig for å gjennomføre statistikk og historiske oversikter og for å administrere profilen din på Graduateland, med mindre Graduateland er pålagt i henhold til gjeldende lov eller gjeldende avtaler å slette dem eller beholde din personlige data for en lengre periode. Hvis profilen din befinner seg i en arrangementsportal (dette er en portal som bare er vert for arrangementer og ikke fungerer som en jobbportal utenfor arrangementer), og hvis det ikke ble inngått noen spesifikk avtale med arrangementarrangøren og hvis portalen din er passiv (dette betyr at det ikke har blitt opprettet noen eller flere nye arrangementer på portalen på 12 måneder), blir personopplysningene dine slettet 12 måneder etter det siste arrangementet.
 8. Graduateland vil analysere atferd og personlige data, inkludert registrering av dine kompetanser og utdanningsbakgrunn, for å matche profilen din med de mest relevante karrieremulighetene.

4. Dine rettigheter

 1. Du kan få ytterligere informasjon om personopplysningene som Graduateland lagrer og behandler om deg ved å kontakte dpo@graduateland.com. Videre kan du protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet, be om at personopplysningene dine blir rettet eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet, få opplysningene rettet eller begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte dpo@graduateland.com med denne meldingen. Hvis du har klager på Graduatelands behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte det danske Datatilsynet.
 2. Du kan få en kopi av dine personlige data i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format via kontoinnstillingene dine. Hvis det er teknisk mulig, kan du be om at personopplysningene overføres direkte til et annet selskap eller en person som fungerer som en databehandlingsansvarlig.
 3. Hvis du ikke lenger er interessert i å bli eksponert for arbeidsgivere og motta informasjon om relevante jobbmuligheter, må du varsle Graduateland og slette profilen din.