Fremstilling og undersøgelse/karakterisering af fysisk modificeret stivelse (Clean-label-stivelse) at KMC AMBA

Vi søger en specialestuderende, der kan hjælpe os med at undersøge forskellige muligheder for fysisk behandling af stivelse. Dette kunne være, men ikke begrænset til, heat-moisture-treatment (HMT), heat-treatment (HT), microwave-treatment (MWT).

Ønsket er at kunne fremstille stivelser med nye/ændrede egenskaber i forhold til almindelig stivelse. Med en fysisk behandling vil stivelsen ikke skulle deklareres med et E-nummer på ingredienslisten – altså e Clean-label-stivelse.

Vi ønsker at få undersøgt sammenhænge mellem behandling og effekt. Beskrivelsen af disse sammenhænge vil bl.a. ske vh.a rheologiske metoder – hovedsageligt Brabender Viscograph/Rapid ViscoAnalyser og Textur Analyser. Der findes en stor mængde litteratur for området og kunsten bliver at begrænse sig til de meste lovende teknikker og/eller få kigget på de teknikker der ikke synes være velbeskrevne.

I vores udviklingsafdeling har vi mulighed for at teste de fremstillede stivelser, men grundet pladsmangel generelt vil dit primære udviklingsarbejde skulle foregå på universitetet.

Vi er meget optaget af dette projekt, så du vil opleve en stor interesse for dit arbejde og dine resultater, og du er garanteret, at dine resultater vil blive anvendt af os i vores færd mod endnu bedre løsninger til industrien og vores kunder.

KMC er et andelsselskab, som ejes af kartoffelproducenterne. Vi omsætter for 1 milliard om året, hvor af 90% går til eksport. Vi handler med 80 forskellige lande. Vores portefølje af produkter spænder fra nativ stivelse til højt modificerede stivelser her iblandt emulgerende stivelser. Vores applikationsgruppe tæller 10 personer. I applikationsgruppen indgår der tekniske sælgere, specialister, teknikere og laboranter. Vores værdier gør, at det er naturligt for os, at skabe et godt og inspirerende samarbejdsmiljø, som du også vil komme til at opleve

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Graduateland can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.