Specialeplads i Finansministeriet i kontor for Arbejdsmarkedspolitik og Overførsler at Finansministeriet

Har du/I lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik og samspillet mellem arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og samfundsøkonomien? Så har vi 1-2 ledige specialepladser med gode muligheder for faglig sparring om regler, implementering af reformer, arbejdsmarkedsteori og økonometriske problemstillinger i det daglige arbejde. Desuden får I adgang til kontorplads, computer og registerbaserede arbejdsmarkedsdata, bl.a. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Emner

  • Specialeemnet skal være inden for arbejdsmarkedspolitik, med en kvantitativ eller kvalitativ vinkel. Det kan fx være:
  • Effekter af indsatser af den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx uddannelsesordninger, frikommuneforsøg mv. eller integrationsindsatser.
  • Undersøgelser af betydningen af støttet beskæftigelse, fx fleksjob og løntilskud, for arbejdsmarkedet.
  • Betydning af jobcentrenes opgavevaretagelse, fx ifm. forenkling af beskæftigelsesindsatsen eller af arbejdsmiljøindsatsen.
  • Evalueringer af indvandringsordninger for udenlandsk arbejdskraft.
  • Effektevalueringer af indkomstoverførsler mhp. beskæftigelse, uddannelse mv., fx af ændrede regler på kontanthjælps- eller dagpengeområdet.
  • Evalueringer af de forskellige hjælpepakker målrettet arbejdsmarkedet under corona-krisen.

Tidligere specialestuderende i kontoret har fx estimeret afledte effekter af en lavere kontanthjælpssats, tilgangen til ledighed sfa. retten til dagpenge, set på brugen af adfærdsøkonomiske redskaber i den aktive indsats eller kalibreret en strukturel livscyklusmodel for arbejdsudbud. Vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med jer og kan bidrage med faglig sparring under specialet.

Om os

Kontoret for arbejdsmarkedspolitik og overførsler medvirker bl.a. til at udarbejde oplæg til reformer af arbejdsmarkedet og overførselssystemet samt arbejdsmarkedspolitiske initiativer på finansloven, herunder analyser af virkninger på beskæftigelse og offentlige finanser. Kontoret arbejder endvidere med den udgiftspolitiske styring af arbejdsmarkedsområdet, herunder ifm. den årlige finanslovproces. Kontoret består af en kontorchef, 8 AC’ere og 3 studenter.

Det praktiske

Er du interesseret eller vil høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du henvende dig til fuldmægtig (og tidligere specialestudent i kontoret) Jacob Østermann på jacos@fm.dk/4023 6338 med et første fagligt oplæg.

Ansøgningsfrist er den 31. august 2020. Søg via Statens eRekruttering - brug knappen 'Søg her'.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Graduateland can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.