Kunne du tænke dig et internationalt og praksis orienteret perspektiv på dit speciale? at Fit4Jobs - Få kontakt med virksomhederne i den dansk-tyske grænseregion

Sorry, this job has expired.

Vil I skrive jeres speciale for en dansk kommune, der har et internationalt og praksisorienteret perspektiv samt et ønske om at kunne implementere jeres findings i praksis?

En Frikommunestatus for Tønder kommune ville kunne give mulighed for, i offentlig arbejdsmarkedsregi, også at inkludere jobformidling i det geografiske område syd for den dansk-tyske grænse. Muligheden for at formidle jobs i hele den dansk-tyske grænseregion vil øge vores geografiske rækkevidde og dermed jobudbuddet betydeligt og kunne på sigt medføre en øget bosætning i vores grænsekommune.

I den sammenhæng ønsker vi at få belyst en række emner med relation til et grænseoverskridende dansk-tysk arbejdsmarked.

Specialeemne

Hvilken organisatorisk struktur hos Tønder kommune/Arbejdsmarkedsafdeling vil understøtte udviklingen samt forankringen af et optimalt dansk-tysk arbejsmarkeds- samarbejde?

Hvordan og hvorfor - skal Tønder Arbejdsmarkeds afdeling/Jobcenter organisere sig ift. at kunne samarbejde optimalt med vores tyske samarbejdspartnere – herunder inkluderes identifikation af relevante og konkrete samarbejdspartnre i Nordtyskland.

Vi forestiller os

Vi er fortaler for team samarbejde og de dynamikker, der opstår i dansk-tyske samarbejder, derfor søger vi primært et team af to studerende, hvor mindst en af jer har tilknytning til Tyskland, og dermed kendskab til eller interesse/ forståelse for den tyske samfundsstruktur.

Det vigtigste er at I brænder for at undersøge såvel teori som virkelighed

I kunne være SDU studerende på:

  • Cand. merc. int, SDU Sønderborg
  • Cand. negot tysk
  • Kandidat i Comparative Public Policy and Welfare
  • Kandidat i statskundskab med fokus på offentlig forvaltning

.... der brænder for f.eks. organisationsudvikling, grænseoverskridende samarbejder, markedsanalyse og branding

  • I får en kontaktperson i vores organisation, jeres primære speciale kontaktperson er jeres speciale vejleder fra SDU
  • Indledningsvis samarbejder vi om at fastlægge specialets hovedspørgsmål, og fastlægger hvor meget tid vi afsætter til at overdrage den viden vi har pt, interviewdeltagelse osv.
  • I sikrer sammen med jeres specialevejleder på SDU at hovedspørgsmålet kan godkendes

Efter vores indledende samarbejde, mødes vi i Tønder eller virtuelt 2xmåneden for at sikre at specialet holder fokus og I trives med at løse specialespørgsmålet. Her giver vi feedback på jeres delresultater og delkonklusioner, så I kan få det bedste specialeresultat og vi kan lære noget af jeres arbejde.

Bemærk at specialeemnerne er blot løst formuleret, så I kan som specialeteam, i høj grad selv sætte jeres præg på det speciale I brænder for at skrive. Sammen sparer vi om, hvordan I kan vinkle specialeopdraget ift. jeres studie og interessefelt, samt om vores samarbejde mens I skriver specialet.

Konklusionerne fra jeres speciale vil blive offentliggjort på Fit4Jobs, EU Interreg projektets hjemmeside www.work-in-DE-DK.com

Opgaven aflønnes ikke.

Specialevejleder

Hvis I ønsker det, har I mulighed for at indgå et samarbejde med; Martin Klatt, SDU-Sønderborg Associated Professor, Department of Political Science and Public Management, and Center for Border Region Studies (CBRS). Årsagen til at vi nævner Martin Klatt som en mulig specialevejleder er, at han er projektpartner i det dansk-tyske EU Interreg projekt Fit4Jobs@WaddenC, som Tønder Kommune er projekt leadpartner på.

Om os

Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen for borgere på overførselsindkomst. Dette gælder både for borgere på sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge samt ledighedsydelse og ressourceforløb.

De forskellige målgrupper er opdelt i teams, hvor vi har sagsbehandlere ansat, som er specialiseret i at hjælpe netop den konkrete borgermålgruppe tilbage på arbejdsmarkedet. På samme måde har vi til hvert team tilknyttet virksomhedskonsulenter, der i samarbejde med den enkelte borger bidrager med udplacering i virksomhedsvendte forløb. Udover at understøtte de enkelte borgerforløb - hjælper virksomhedskonsulenterne de lokale virksomheder på en række områder blandt andet med deres rekrutteringsudfordringer.

Arbejdsmarkedsområdet i Tønder Kommune er kendetegnet ved, at have et stort tværfagligt samarbejde til andre områder. Det betyder at vi har gode muligheder for at hjælpe den enkelte tilbage i job eller uddannelse med støtte fra fx sundhedsområdet eller børn og familieafdelingen.

Vi gør en dyd ud af at spille hinanden gode og tror på at de bedste resultater skabes i et tæt samarbejde med borgeren.

Kontakt

Er I interesseret i eller vil høre nærmere specialemulighederne, er I velkomne til at skrive til:

Anita Andersen, antlan@toender.dk

Ansøgningsfristen er den 1. december 2020.

Søg her/ Ansøgningen sker via Tønder Kommunes jobportal : https://toender.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=b23cea02-6e86-4c8a-aebe-368dde9ef550&languageKey=da-DK

Vi glæder os til at høre fra jer

Mange hilsner

Tønder Arbejdsmarkeds afd. og Anita fra Fit4Jobs WaddenC

Fit4Jobs@WaddenC (F4J) er et Interreg arbejdsmarkedsprojekt, der går på tværs af den dansk-tyske grænse. Vores hensigt er at fjerne virksomhedernes, erhvervsinstitutionernes, arbejdstagernes og borgernes mentale barrierer og hindringer mht. at lære vores naboland nærmere at kende. Målet er at fremskynde udviklingen af regionen via vores fælles værdier og synergier.

Tønder Kommunes strategi 2018-2022: https://www.epaper.dk/toekomuser29/politik/visions--og-strategiplan/

Fit4Jobs@WaddenC: https://f4j.dk/index.php/da/om-f4j/hvem-er-f4j

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Graduateland can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.