Utveckla ny produktionslinje: Mixning av material at Tarkett

Posted 3 weeks ago

På Tarkett i Ronneby tillverkar vi homogena plastmattor som säljs till främst offentlig sektor (skolor, sjukhus, varuhus etc). Vi arbetar ständigt med hur vi kan utveckla vår Recyclingprocess. Ett led i detta är att bygga ett nytt Recycling Center med en stor kapacitet för hantering av återvunnit material (internt och externt). Vi söker nu studenter som vill vara med och optimera vår produktionslinje för hanteringen av det återvunna materialet.

Utveckla och ta fram förslag på produktionslinje för mixning av material. Materialet är granulat av återvunnit plast som kommer från vår interna produktion som har blivit ”spill” och ska sättas tillbaka in i processen och bli ny plastmatta. Produktionslinjen ska mixa samman en batch av material (batch=bestämd sammansättning av visst material) som sedan ska tillbaka in i processen för en homogen slutprodukt. En batch består av återvunnit material (just nu bara internt ”spill” i framtiden även material som har varit installerad matta).

Ex-jobb beskrivning:

  • Ta fram förslag på och utveckla ny produktionslinje: mixer för framtagning av batcher.
  • Hantering fyllning av material
  • Hantering tömning av material
  • Transport till och från mixer
  • Placering produktionslinje, optimera för att minimera behov av transporter/personal.
  • Lean production
  • Linjen ska vara anpassad att kunna hantera 30 000 ton material om året
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Graduateland can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.