Specialestuderende søges til en kvalitativ undersøgelse af en app til forebyggelse af selv at Region Hovedstaden

Posted 1 week ago

Region Hovedstaden Psykiatri har udviklet en selvhjælpsapp som skal støtte personer med selvskadende adfærd. Appen hjælper bl.a. med at finde ud af, hvad der fremprovokerer den selvskadende handling, og finde mere hensigtsmæssige strategier, som kan bruges i stedet for den selvskadende adfærd.

Appen skal nu afprøves i et større randomiseret studie hvortil der knyttes en kvalitativ evaluering målrettet beskrivelse af brugererfaringer. I forbindelse med sidstnævnte søger vi en specialestuderende som vil bidrage til dataindsamling og analyse.

Du får:

  • Praktisk og teoretisk erfaring med kvalitativ forskning (interviews og databearbejdning- og analyse)
  • Mulighed for medforfatterskab på videnskabelig artikel
  • Mulighed for at indgå i et tværfagligt forskningsmiljø, med stort albue-rum.

Kvalifikationer: Fx master-/kandidatstuderende indenfor sundhedsfaglig kandidat, folkesundhedsvidenskab, sundhedsantropologi, sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Vejledning: Den tætte sparring og vejledning vil du få fra Ph.D Lene Qvist Larsen som er ansvarlig for hele Zero Self-Harm studiet. Lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Julie Midtgaard, vil kunne tilknyttes som KU SUND vejleder.

Projektperioden: Foråret 2021

Spørgsmål og ansøgning sendes til: Pd.D. Lene Qvist Larsen, tlf: 29 34 94 25, mail: lene.qvist.larsen.01@regionh.dk.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on Graduateland can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.