Examensarbete inom finans och företagsekonomi at Acorai AB

Vi är ett startup inom medicinteknik som söker en masterselev för att undersöka möjligheterna till en Mergers & Acquisition driven företagsstrategi. Projektet kommer att gå ut på att utarbeta en företagsstrategi och plan för en "M&A/uppköps"-fokuserad tillväxtstrategi. Det kommer att innebära en kartläggning av potentiella uppköpskandidater i Europa, intervjuer med aktörer inom finanssektorn och företag som har använt sig av liknande strategier tidigare. Vi ser att du/ni är en driven individ med goda kunskaper av finans och möjlighet att kunna ta egna intitiativ för att lära sig.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on Graduateland will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.