Kan antipsykotika stoffer bruges i kampen mod antibiotika resistens at Københavns Universitet

( Oplagt som BSc projekt)

Baseret på den tilgængelige litteratur, ønskes en gennemgang af potentialet for klinisk at anvende antipsykotika tilhørende gruppen af "Phenothiaziner" ved behandlingen mod infektioner forårsaget af antibiotika-resistente bakterier. Der skal bl.a diskutteres om det er muligt at opnå de nødvendige koncentrationer in vivo uden at der samtidig er alvorlige bivirkninger. Behandling af såvel infektioner med såvel Gram-negative som Gram-positive bakterier skal inddrages i analysen.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on Graduateland will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.