Praktik på museum: Formidling, Research og Kommunikation at ROMU

Praktik på museum:

Formidling, Research og Kommunikation

Er du dybt interesseret i historie og kulturarv? Har du lyst til at lære mere om at gøre seriøs viden tilgængelig for mange mennesker? Læser du på en videregående uddannelse, hvor du skal i praktik? Så er det måske lige dig, ROMU søger til praktikforløb i efterårssemesteret 2022

ROMU driver ti besøgssteder i Roskilde, Frederiksund og Lejre. Hos os forsker vi i og formidler alt lige fra Roskilde Festival til Roskilde Domkirke, fra middelaldermagt til oldtidens gådefulde begravelser.

Vi søger universitetspraktikanter til at indgå i arbejdet med bevare, åbne og udbrede kulturarven for stadig flere borgere på et af ROMUs besøgssteder.

Vi har et fast program, som alle praktikanter følger, der sikrer kvalitet og seriøsitet i forløbet. I det kommende semester søger vi særligt praktikanter, der kan have interesse i at arbejde med

Arrangementer

Udstillinger

SoMe

Presse og kommunikation

Research og dokumentation af kulturarven

på et af følgende besøgssteder:

RAGNAROCK –museet for pop, rock og ungdomskultur

Roskilde Museum –byhistorie fra middelalderen til idag

Roskilde Domkirke –som turistattraktion og besøgssted

Frederiksund Museum, Færgegården –livet ved fjorden fra oldtiden til i dag

Fælles for praktikstillingerne er, at de har et semesters varighed og er på 30 timer om ugen med tiltrædelse 1. september 2022.

Hver museumspraktikant får sin egen mentor blandt museets faste medarbejdere med løbende sparring, rådgivning og evaluering, som sikrer progression i forløbet. Praktikanten indgår i holdarbejde og projektforløb, hvor der i høj grad tilegnes viden gennem deltagelse, udvikling og samarbejde.

Der gives frihed til udarbejdelse af praktikrapport. Det er en forudsætning, at den studerende opnår merit på sit studie. Stillingerne er ulønnede, men ROMU yder tilskud til transport efter gældende regler.

For at kunne komme i betragtning til stillingerne skal du være indskrevet på en relevant videregående uddannelse, hvori der indgår mulighed for praktik. Erfaring fra museumsområdet er ikke en betingelse, men vi forventer en interesse for at gøre viden tilgængelig og nærværende for mange forskellige typer af borgere.

ROMU tilbyder et attraktivt og vedkommende miljø for at lære og at udvikle sig fagligt og menneskeligt. Gennem praktikken opnås dokumenterede færdigheder i at omsætte teori til praksis. Desuden opøves evnen til at indgå i professionelle samarbejder om produkter og projekter af høj kvalitet.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til koordinator for videregående praktik, ph.d. og museumsinspektør Laura Maria Schütze, på telefon 29 32 75 93 eller e-mail: laurams@romu.dk.

Send din ansøgning vedlagt CV til romu@romu.dk med ordet ”Museumspraktik” i emnefeltet senest mandag d. 9. maj 2022 kl. 12.00, gerne før. Ansøgningerne vurderes løbende.

ROMU er en selvejende, statsanerkendt museumsorganisation, som beskæftiger knap 100 ansatte fordelt på omkring 55 årsværk på ti forskellige besøgssteder i flere kommuner omkring Roskilde Fjord. ROMU driver blandt andet Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum Færgegården, Lützhøfts Købmandsgård, domkirkemuseet, Tadre Mølle samt RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur. Læs mere på romu.dk.