Examensarbete - Kvantifiering av Atrax klimatavtryck i uppdrag at Atrax Energi och Miljö

 

Bakgrund 

Klimatfrågan med pågående klimatförändringar världen över har i dag stort fokus i arbetet mot en hållbar samhällsutveckling. Forskningen visar att utsläppsminskningar kan gå hand i hand med klimatanpassning och hållbar utveckling, men för att uppnå en hållbar samhällsutveckling krävs att olika aktörer i samhället agerar tillsammans.

Atrax är ett litet konsultbolag med en stor vision – att skapa en hållbar samhällsutveckling. Vår drivkraft kommer från att skapa värde för våra kunder och att hjälpa dem i deras utmaningar att bygga samhällen som möter framtidens behov. Atrax verkar främst inom samhällsbyggnadsbranschen och vi utför konsultuppdrag inom områdena hållbarhet, förorenade områden, arbetsmiljö och projektledning.

Mål och syfte

Atrax har redan idag ett flertal exempel på hur vi kan påverka klimatavtrycket i uppdrag, men saknar möjligheten att jämföra dessa baserat på mängden växthusgasutsläpp som genereras. Som ett vidare steg i vårt hållbarhetsarbete vill nu få möjlighet att kvantifiera vårt klimatavtryck i uppdrag med syfte att kunna utvärdera och jämföra olika möjliga arbetssätt. På så sätt kan du som student vara med och skapa mervärde både för oss som företag och för våra kunder.

Uppgiften är därmed att:

  • ta fram en metod för att kvantifiera klimatavtrycket från möjliga arbetssätt i uppdrag. Metoden ska generera kvantifierbara resultat (CO2-ekv) och det ska vara stort fokus på transparens och spårbarhet. Det är önskvärt att metoden ska gå att applicera på olika typer av uppdrag inom  affärsområden för att Atrax själva ska kunna utvärdera sina uppdrag framöver.

  • kvalitetssäkra metoden genom att kvantifiera och utvärdera Atrax klimatavtryck i något/några av Atrax uppdrag.

Din utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är masterstudent inom samhällsbyggnad med inriktning mot miljö och hållbarhet, eller inom hållbar samhällsutveckling. Du har kompetens inom klimatberäkningar och/eller LCA och kanske även har intresse av affärsutveckling och värdeskapande.

 

Ansökan och övrig information

Tidplan: Hösten 2022, Våren 2023 eller enligt överenskommelse.

Omfattning: 30 hp

Placering: Atrax kontor på Kungsholmen i Stockholm eller på distans enligt överenskommelse.

Skicka din ansökan till Cecilia Melén: cecilia.melen@atrax.se

 

 

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on Graduateland will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.