AC-Praktikant til Uddannelse og Arbejdsmarked i skræddersyet praktikophold at Horsens Kommune

Expires tomorrow

Drømmer du om at styrke din teoretiske viden med praktisk erfaring, ved at arbejde tæt på den kommunale virkelighed, på områder med stor lokal og national politisk bevågenhed?
  
Så har du muligheden nu! Horsens Kommune er en af landets hurtigst voksende kommuner, hvilket betyder, at der venter spændende, aktuelle og udfordrende opgaver til dig! Som praktikant hos os i Uddannelse og Arbejdsmarked får du mulighed for at prøve kræfter med arbejdsopgaver fra ikke bare et, men flere forskellige fagområder i en politisk styret organisation.
Vi skræddersyer dine opgaver
I Uddannelse og Arbejdsmarked varetager vi analytiske, økonomiske og administrative opgaver på fagområderne: dagtilbuds-, folkeskole-, familie-, unge- og beskæftigelsesområdet.  Vi har derfor en bred opgaveportefølje, der giver os mulighed for at tilpasse opgaverne efter din uddannelsesprofil. Du vil få et selvstændigt ansvar for afgrænsede opgaver og samtidig bidrage ind i flere forskellige kollegaers opgaveløsning, så du får en bredde i den viden og de kompetencer, du tilegner dig.
Som praktikant vil du komme til at løse opgaver sammen med kollegaer fra alle faggrupper, og derudover få tildelt en faglig mentor. Hvad du konkret skal arbejde med, aftaler vi sammen ud fra dine styrker og den jobprofil, du sigter efter. Men det kan bl.a. være:

  • Udarbejdelse og gennemførelse af evalueringer og brugerundersøgelser samt analyse og formidling af resultaterne til medarbejdere, ledelse og det politiske niveau.
  • Bidrage til ledelsesbetjeningen og den politiske betjening bl.a. ved at udarbejder sagsfremstillinger, dagsordener, referater, faglige analyser og notater.
  • Få erfaring med forskellige kommunikationsformer bl.a. sociale medier samt forberedelse og gennemførelse af interviews og historiefortælling.
  • Brug af digitale værktøjer som fx Skyfish, SurveyXact og ESDH-systemet Sbsys.
  • Udvikling, planlægning og gennemførelse af arrangementer, der understøtter politiske indsatser i Horsens Kommune.

Faglig mentor – feedback og sparring
Det er vigtigt for os, at dit praktikophold bliver en succes for både dig og os. Derfor får du en faglig mentor, der løbende giver dig feedback og sikrer, at din praktik og kommende arbejdsopgaver bliver så relevant og givende som muligt. Du bliver også automatisk en del af praktikant-netværket i Horsens Kommune, hvor du indgår i et socialt og fagligt fællesskab. Derudover har vi i afdelingen et velfungerende kollegialt miljø med plads til både faglige diskussioner, gode grin og torsdagskage.
Vi søger en praktikant, der:

  • er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk kandidatuddannelse
  • har lyst til at lære, hvad det indebærer at være konsulent i en politisk ledet organisation
  • er engageret og initiativrig, som har lyst til at udvikle sig fagligt og personligt

Kombineret praktik og studiejob + transport
Praktikken varer som udgangspunkt fra januar til juni 2023, men vi tilpasser gerne praktikopholdets længde til dig og din uddannelse. Praktikken er som udgangspunkt 30 timer og er ulønnet. Der er mulighed for at supplere praktikken med 7 timers lønnet arbejde som studentermedhjælper. Vi betaler naturligvis evt. transport til og fra Horsens.
Mere information
Vi flytter til et nyt rådhus inden årets udgang. Dit praktiksted vil derfor blive på Christian M. Østergaardsvej i Horsens.
Til din ansøgning bedes du vedlægge CV og en karakterudskrift for din bacheloruddannelse samt din igangværende uddannelse. Ansøgningsfristen er 6.oktober 2022. Vi forventer at afholde samtaler den 12. oktober 2022.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Lene Paik Hesselvig på tlf. 29215085