Examensarbete inom Växjö kommunkoncern at Växjö Kommun

På vaxjo.se hittar du annonser för de identifierade behov av examensarbeten vi erbjuder just nu. Det läggs ut nya annonser fortlöpande så håll utkik. Det finns också utrymme för dig att komma med förslag på examensarbete så matchar vi förslaget till möjliga verksamheter.

Du kommer direkt till annonserna om

Där finns all information till hur du söker. 

Annonser publiceras löpande 

Syfte och bakgrund 

Det här är en del i Växjö kommunkoncerns kraftsamling som handlar om att öka samordningen internt så att vi, gemensamt, kan välkomna fler studenter till att få en inblick i vår verksamhet och våra olika yrkesroller. Men det handlar lika mycket om att möjliggöra för oss inom Växjö kommun att lära och utvecklas tillsammans med studenterna och för att möta kanske morgondagens kollegor. 

Syftet med att samla annonserna på vaxjo.se är att: 

  • vi inom Växjö kommunkoncern som regionens största arbetsgivare med 7 500 anställda och över 200 olika professioner, ska  kunna planera för ett ökat och mer kvalitativt mottagande 
  • ge ett mer transparent och rättvist ansökningsförfarande för studenterna 
  • underlätta ansökningsförfarandet för studenten men även för att underlätta matchning till utannonserade examensarbeten 
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on Graduateland will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.