Graduateland is now trusting JobTeaser for your career, create your account now.

Create account Questions?

Vårdpersonalens informationsvanor: hur hittas relevant information som behövs i arbetet? at Region Kronoberg

Hälsobiblioteket tillhandahåller en rad källor för information inom området hälsa och sjukdom, exempelvis databaser, böcker och tidskrifter. Dessutom erbjuds tjänsterna sökhjälp, sökuppdrag och omvärldsbevakning för att underlätta för personalen att tillgodogöra sig information.

Men hur ser informationsvanorna ut bland våra kollegor i hälso- och sjukvården?

Hur ofta söker de information? Hittar de den information de efterfrågar? Känner de till de resurser som Hälsobiblioteket tillhandahåller och känner de sig säkra på hur de ska använda dem?

Dessa och andra frågor kring informationsvanor vore intressant för oss på Hälsobiblioteket att få svar på för att veta om vi har rätt resurser, eller om vi behöver marknadsföra dem mer.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on Graduateland will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.