Praktikanter til Forbrugerrådet Tænk at Forbrugerrådet Tænk

Posted 2 weeks ago

Har du lyst til at komme i praktik i en professionel ngo og bidrage til vores arbejde til gavn for de danske forbrugere, mens du udvikler dig som studerende? Forbrugerrådet Tænk starter et helt nyt praktikantprogram op i efterårssemestret 2023, og vi søger op til 7 studerende til et fælles praktikforløb.

Forbrugerrådet Tænk søger op til 7 praktikanter med forskellige faglige profiler, som har lyst til i en periode at supplere studierne med praktisk erfaring fra en spændende arbejdsplads med ca. 110 engagerede kollegaer med mange forskellige fagligheder.

Det er en betingelse, at du læser på en mellemlang eller lang videregående uddannelse, hvor en praktikperiode er en del af dit studieforløb.

Som praktikant hos Forbrugerrådet Tænk fik jeg lov til at arbejde med aktuelle forbrugerpolitiske dagsordner, der både er relevante i medierne og for os selv som forbrugere. Det er et spændende arbejde, der er nemt at relatere til ens egen dagligdag.
Rebecca, tidligere praktikant i Forbrugerrådet Tænk.

Som praktikant vil du blive inddraget i en lang række opgaver, hvor der bl.a. vil være rig mulighed for at anvende teorier og metoder fra studiet i praksis og få indblik i forbrugerpolitiske dagsordener og problemstillinger.

Afhængigt af din studiemæssige interesse vil du blive tilknyttet en større, studierelevant opgave med mulighed for at fordybe dig og samtidig prøve kræfter med forskellige ad hoc-opgaver.

Praktikperioden er september 2023 til januar 2024, og arbejdstiden er 30 timer om ugen. Vi tilrettelægger din praktiktid fleksibelt, så der er mulighed for at arbejde sideløbende med din praktikopgave og eventuelle eksamener.

Praktikanterne vil få en fælles introduktion, og der vil blive arrangeret fælles sociale og faglige aktiviteter i løbet af praktikperioden.

De 7 profiler

Vi søger 7 forskellige profiler, som alle skal være fagligt kompetente, kunne arbejde selvstændigt og være en god kollega:

 

Forbrugeradfærd og adfærdsdesign

Ved du noget om forbrugeradfærd og adfærdsdesign? Så kan du som praktikant blive tilknyttet projekter om mad og indkøb i madteamet i afdelingen for Bæredygtigt forbrug. Vi ønsker generelt i afdelingen at blive klogere på, hvad der skal til for at få forbrugere til at vælge mere bæredygtigt, herunder hvilke barrierer der er herfor.

I praktikperioden vil du især blive tilknyttet projekter og projektudvikling om plantebaseret kost, men dit arbejde vil også kunne knyttes til vores indsats mod spild af mad, tøj, elektronik mv. Opgaverne kan omfatte research og gennemførelse af forbrugeranalyser af forskellige målgrupper efter nærmere aftale.

Vi forestiller os, at du læser antropologi, etnologi eller lignende.

Praktikvejleder: Projektchef Camilla Udsen, cu@fbr.dk.

 

Den digitale dagsorden

Interesserer du dig for den digitale dagsorden, så har vi en praktikplads i afdelingen Trygt Forbrug, som både arbejder projektorienteret og med politisk interessevaretagelse inden for forskellige forbrugerrelevante politikområder. Her vil du særligt blive tilknyttet det digitale program.

I praktikperioden vil du skulle arbejde sammen med os på højaktuelle, politiske emner så som tech-giganters forretningsmodeller, dataindsamling i apps, scam, online markedsføring og kunstig intelligens. Du vil desuden få forskellige ad hoc-opgaver inden for politikudvikling, research og lobby/public affairs-arbejde.

Relevant uddannelse kan bl.a. være samfundsvidenskabelig uddannelse, men vi tager også praktikanter fra andre uddannelser i betragtning.

Praktikvejleder: Chefjurist og teamleder Anette Høyrup, ah@fbr.dk.

 

Dataanalyse og datavisualisering

Er du passioneret omkring dataanalyse og datavisualisering? Så har du nu muligheden for at komme med i maskinrummet i afdelingen Test og analyse, der tester forbrugerprodukter og serviceydelser samt laver analyser. Afdelingens arbejde er et vigtigt element i organisationens politiske arbejde, forbrugeroplysning og medlemstilbud.

I praktikperioden vil du skulle arbejde på spændende projekter, vi kan definere i fællesskab, og som matcher dine færdigheder og udviklingsønsker. Du vil kunne arbejde med datavisualisering og udvikling af mindre programmer til dataanalyse. Du vil også have mulighed for at arbejde med mere avancerede projekter, så som dataanalyse af historisk data fra kontinuerede test for at se trends og udvikling samt udvikling af et program til at generere tekst ud fra dataark. Du vil blive introduceret til afdelingens forskellige fagområder og få mulighed for at arbejde på tværs af teamet med fokus på produkttest og dataanalyse.

Vi forestiller os, at du har en baggrund inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab, IT eller data science.

Praktikvejledere: Projektleder Thorben Bayer, tba@fbr.dk / projektleder Thomas Sterner Pedersen, tsp@fbr.dk.

 

Kemi i forbrugerprodukter

Interesserer du dig for indhold af problematisk kemi i forbrugerprodukter, så tilbyder vi en praktikplads, hvor du kommer helt tæt på testarbejdet i projektet ”Forbrugerrådet Tænk Kemi”. Du bliver en del af afdelingen Test og analyse, der tester forbrugerprodukter og serviceydelser samt laver analyser. Afdelingens arbejde er et vigtigt element i organisationens politiske arbejde, forbrugeroplysning og medlemstilbud.

I praktikperioden vil du bl.a. kunne komme til at arbejde med en spørgeundersøgelse til køkkenudstyrsproducenter vedrørende PFAS i køkkenudstyr, vurderinger i Kemiluppen (personlig pleje-, vaske- og rengøringsprodukter), deklarationstest efter eget valg og andre spændende opgaver. Dit arbejde vil eventuelt kunne danne grundlag for en artikel eller anden kommunikation afhængigt af opgaverne og din interesse.

Vi forestiller os, at du har en baggrund inden for naturvidenskab, biologi, kemi, miljøkemi eller lign.

Praktikvejleder: Projektleder Stine Müller, sm@fbr.dk.

 

Politisk interessevaretagelse og kommunikation

Har du viden om politisk interessevaretagelse og kommunikation fra dit studie, så har vi en praktikplads i vores presse- og public affairs-team. Her vil du få indsigt og førstehåndserfaring med, hvordan en politisk styret organisation arbejder målrettet med interessevaretagelse, og du vil få mulighed for at sætte dit præg på opgaverne og give dine perspektiver på og idéer til, hvordan man opnår de bedst mulige politiske resultater til glæde for de danske forbrugere.

I praktikperioden vil du skulle deltage i planlægning og eksekvering af public affairs-indsatser, research på og afdækning af relevante forbrugerpolitiske problemstillinger, kontakt til interessenter og beslutningstagere og evaluering af vores indsatser. Du skal desuden varetage presse- og kampagneopgaver.

Relevante uddannelser kan bl.a. være statskundskab, kommunikation og PKL på CBS, men vi tager også praktikanter fra andre uddannelser i betragtning.

Praktikvejleder: Chef for public affairs og presse Thor Seierø Mouritsen, tsm@fbr.dk.

 

Udvikling af projekter

Har du lyst til at indgå i arbejdet med at udvikle nye tiltag og projekter inden for fx bæredygtig mad, elektronik, mad og tøjspild, energiforbrug og digital sikkerhed? Så har du muligheden for at blive en del af vores udviklingsenhed, der er placeret i ledelsessekretariatet. Vi søger en praktikant, der har en skarp pen, kan læse og uddrage det mest essentielle fra rapporter samt har kendskab til arbejdet med projektindsatser og udarbejdelse af projektbeskrivelser.

I praktikperioden vil du skulle arbejde med 2-3 større udviklingsprocesser sammen med kollegaer fra andre afdelinger. Du vil få erfaring med at forberede, facilitere og samle op på idé- og konceptudvikling samt at opstille klare målsætninger og skrive en velformuleret fondsansøgning. Du vil endvidere skulle lave afdækning og researchopgaver, forberede møder med eksterne samarbejdspartnere og udarbejde nye præsentationer og baggrundsbriefs. 

Vi forestiller os, at du læser på en samfundsvidenskabelig uddannelse.

Praktikvejleder: Udviklingschef Frederik Giese, frg@fbr.dk.

 

Økonomi og administration

Har du kendskab til regnskab og økonomi via dit studie, og vil du gerne arbejde med administrative arbejdsgange, systemer og processer, så har du nu muligheden for at komme med i maskinrummet i en travl afdeling, der arbejder med økonomi, IT, HR og service. Vores opgave er at understøtte hele husets arbejde.

I praktikperioden vil du skulle arbejde på et projekt, der understøtter dit studie, fx udarbejde et koncept for grønt regnskab, deltage i implementering af et nyt tidsregistreringssystem eller noget tredje, som passer til din profil og studieretning. Du vil i praktikperioden blive bredt introduceret til afdelingens fagområder og få mulighed for at løse opgaver både inden for økonomi, IT og HR, alt efter dine kompetencer og interesser.

Praktikvejleder: HR-chef Hanne Cozzari Mikkelsen, hcm@fbr.dk. 

Vi tilbyder

Forbrugerrådet Tænk tilbyder:

  • Et meningsfuldt praktikforløb, hvor du kan bidrage til at gøre en forskel for de danske forbrugere
  • Et spændende praktikantprogram med mulighed for både personlig og faglig udvikling i fællesskab med andre praktikanter
  • Et ambitiøst og engageret arbejdsmiljø, hvor vi arbejder sammen om at nå fælles mål
  • Mulighed for at deltage i vores super gode og sunde frokostordning
  • Et erkendtlighedsbeløb på kr. 3.000 pr. måned, der udbetales samlet ved afslutningen af praktikforløbet.

Ansøgningsprocessen

Vi læser ansøgninger og holder samtaler løbende. Send derfor hellere din ansøgning i dag end i morgen. 

Seneste ansøgningsfrist er den 30. april 2023.