Danske Bank trainee

Hej Daniel,

Har du lust att berätta lite om din bakgrund till att börja med?

Absolut! Kort om mig- Efter att ha jobbat med försäljning under några års tid efter gymnasiet valde jag att läsa till civilekonom med inriktning finans vid Linköpings universitet. Efter fyra roliga och givande år av studier och många andra erfarenheter i form av studiesociala engagemang och extra jobb påbörjade jag hösten 2014 Danske Banks graduateprogram med placering i Linköping.

Varför var du intresserad av att söka en graduate-tjänst?

Jag sökte tjänsten som graduate med uppfattningen om att det skulle vara ett bra sätt att inleda sin karriär och med facit i hand känns det verkligen så! I grund och botten var det den underliggande tjänsten jag fastnade för, men självklart var det ett stort plus att det var en graduatetjänst med extra fokus på personlig utveckling.

Vilka är de främsta fördelarna med att vara graduate?

Som graduate får du möjlighet att skapa ett nätverk och lära känna organisationen mer ingående. Du tillåts en snabb utveckling och programmet är utformat så att det finns både tid och resurser att hjälpa dig att nå nya mål.

Som graduate på Danske Bank fick jag mycket kundkontakt från dag ett och min erfarenhet är att rollen tillåter att du tar för dig och uppmanar till att inte vara rädd för att misslyckas. Detta i kombination med att kunderna alltid kommer med utmanande frågor bidrar till en snabb utveckling. Att kastas in och successivt tillåtas ta mer ansvar genom ”learning by doing” i kombination med flertalet interna utbildningar och hjälpsamma kollegor ger stort incitament till snabb inlärning.

Mycket av den akademiska kunskapen har kommit till användning och programmet har varit planerat såpass att nästa steg i utvecklingen fallit sig naturligt i enlighet med upplägget. Om inte från början så har jag tillsammans med min chef och mentor satt nya utvecklingsmål, vilket är målsättningen att bibehålla framöver.

Var valet av graduateprogram ett givet?

Under studietiden arbetade jag extra på Danske Bank och trivdes där väldigt bra med arbetsklimatet, därav kändes det naturligt att söka till Danske Banks graduateprogram. Danske publicerade flera graduate-positioner med placering i både Linköping och Stockholm. Initialt försökte jag hålla flera dörrar öppna och visade intresse för mer än en. Ganska snart insåg jag dock att det var en specifik tjänst som passade mig bättre än de andra och valde därför att gå all-in för att få just den.

Jag erbjöds intervju för en av de andra tjänsterna också men valde att tacka nej till det, vilket jag då upplevde som ett väldigt tufft beslut att ta. När jag ser tillbaka på det nu så upplever jag dock att det stärkte min position i rekryteringsprocessen - jag var tydlig med vad jag ville och satsade helhjärtat på det.

Hur ser Danske Banks rekryteringsprocess ut?

Första delen av rekryteringsprocessen utfördes av ett rekryteringsföretag vars uppgift var att presentera fem kandidater för kontorschefen på den avdelning jag sökte jobbet.

Rekryteringsprocessens 5 delar:

1.     Telefonintervju med rekryteringsföretaget

2.     Fysisk intervju med annan person på rekryteringsföretaget

3.     Personlighetstest samt intelligenstest under tidspress

4.     Utvald som en av fem att intervjuas av kontorschef samt HR-partner

5.     Ny intervju med kontorschef samt blivande närmaste chef

I de två sista intervjuerna låg mycket fokus på personlighet och situationsagerande. Graduatepositionen jag sökte innefattade en stor portion teamwork och det var därför mer intressant/viktigt för arbetsgivaren att få en bild av hur jag agerade i grupp snarare än att be mig lösa ett kunskapsbaserat case, vilket jag hört är vanligt i andra rekryteringar.

Hur var programmet upplagt?

Utformningen av graduateprogrammet varierar beroende på vilken position du som graduate har i verksamheten. Programmet är utformat så att alla får en grundlig insikt i bankens verksamhet och kärnvärden. Vidare fick jag under flera korttidsbesök se hur andra, för min arbetsroll intressanta, avdelningar arbetar. Dessutom har jag fått en inblick i var fokus ligger på ledningsnivå, både i Sverige och i koncernen och genom en kreativ casetävling även fått utmana varandra gällande produktutveckling.

Utöver arbetet med att lära mig min roll på hemavdelningen har stor del av programmet även fokuserats kring min personliga utveckling. En av fördelarna med programmets uppbyggnad är att vi, tillsammans med andra graduates, genom möten och sammankomster fått dra lärdom av varandras styrkor, svagheter, framgångar och misslyckanden.

Utöver gemensamma träffar i Köpenhamn och Stockholm spenderade jag större delen av graduateprogrammet på min hemavdelning. Min kundfokuserade roll har krävt detta, vilket skiljer sig något från andra liknande tjänster som generellt sett inkluderar mer rotation. I övrigt ingick en tre veckor lång praktik som jag själv till stor del kunde vara med och påverka innehållet av. Efter samråd med kollegor, chefer och min mentor spenderades dessa tre veckor på en och samma avdelning vilket gjorde att jag verkligen kunde ta med mig värdeskapande erfarenhet därifrån.

Vilka råd skulle du vilja ge den som söker en graduatetjänst?

Det första rådet är att utnyttja ditt befintliga kontaktnät för att få bästa möjliga insikt i vad en specifik tjänst innebär. Det är i regel väldigt tuff konkurrens om platserna och jag tror att de som är övertygade om att de vill ha tjänsten, baserat på kunskap om vad den innebär, har en stor fördel.

Det andra rådet jag skulle ge är att inte hålla tillbaka de frågor som dyker upp. Detta gäller inte bara om du fått tjänsten utan även vid exempelvis intervjuer i ansökningsprocessen. För de som får möjligheten som graduate/trainee är min erfarenhet att man måste ta ansvar för sin egen utveckling och ta initiativ till besök och nya mål – frågar man inte så är det få saker som serveras på ett guldfat.

Råd nummer tre är att också hitta en roll och ett företag du är genuint intresserad av. Trainee och graduatetjänsterna innebär ofta höga förväntningar på engagemang och driv hos sökanden och jag tror att det är svårt att leva upp till det om man inte har ett stort intresse för den roll man söker.

Vad är det bästa med att vara graduate?

1. Grymt nätverk

2. Snabb inlärningskurva

3. En välbyggd grund som möjliggör fortsatt utveckling

 

Slutligen är vi nyfikna på att veta vad du gör nu…

Jag avslutade graduateprogrammet i början av september 2015. Idag arbetar jag fullt kundfokuserad som Relationship Manager på företagssidan och ansvarar tillsammans med mina kollegor för företagsrådgivningen till de mindre företagen i Danske Bank. Det är en oerhört varierande roll som jag trivs väldigt bra med!

 

Daniel Sörensen

Relationship Manager

Danske Bank