Hur är det att vara trainee på ett internationellt företag? Graduateland intervjuade Sveds-Hjalmar Söderlund som just nu genomgår ABB:s globala traineeprogram inom ”finance and business controlling” för att höra om hans upplevelser.

Läs och tillåt dig bli inspirerad!

 

Hej Hjalmar!

Vill du börja med att berätta lite om din bakgrund?

Ja absolut, jag är uppvuxen på Gotland tillsammans med mina fyra syskon. Under uppväxten var sport och natur mina största intressen och så kan man väl säga att det ser ut fortfarande i stora drag. Senaste projektet är att ta jägarexamen, teorikunskaperna finns där men jag saknar lite skjutträning så det får bli när jag kommer tillbaka till Sverige.

Efter gymnasiet började jag läsa till civilekonom vid Umeå Universitet med inriktning ledarskap och finans. Under min studietid spenderade jag en termin med utlandsstudier i USA och skrev mitt avslutande uppsatsarbete på uppdrag av Nordea Bank. Studietiden var rolig men ganska snart blev det lite för mycket vardagslunk så det slutade med att jag hade 3-4 extrajobb vid sidan av studierna. Jag får nog erkänna att det blev lite mycket emellanåt men jag vill ändå varmt rekommendera extrajobb vid sidan av studierna då det är skönt att praktisera lite och inte bara läsa teori, dessutom kan det ofta leda till arbete efter plugget.

Varför valde du att söka öka ett trainee program?

För mig var det ett naturligt val att söka ett traineeprogram eftersom jag gärna ville få en helhetsbild av företaget jag ska arbeta för. Jag ser generellt traineeprogrammen som en väldigt fördelaktig väg in på ett företag. Det gäller dock att hitta ett program som passar ens egna önskemål eftersom de olika programmens upplägg sinsemellan kan skilja sig väsentligt.

Jag tror inte att traineeprogram nödvändigtvis behöver vara den bästa vägen in på arbetsmarknaden för alla men för mig kändes det helt rätt från början och gör så fortfarande!

Varför tror du att traineeprogram blivit mer attraktiva hos nyutexaminerade?

Jag vågar nog påstå att begreppet ”trainee” har fått en högre status idag än vad det haft tidigare. När jag träffar äldre personer och berättar att jag arbetar som trainee har de ofta en något mer gammalmodig syn gällande vad det innebär att vara trainee idag: vissa tror till och med att jag arbetar utan kompensation, men det var ju ett tag sedan det såg ut på det viset.

Idag är många av traineeprogrammen populära hos nyexaminerade och det är ofta hårt konkurrens om platserna till de högst ansedda programmen. Jag tror att detta beror på att vår generation vill ha en större förståelse och inblick i företaget än bara den funktion eller den rollen man för tillfället har- en förståelse som traineeprogrammen ofta erbjuder.

Dessutom har ”personal branding” blivit allt viktigare för att lyckas och många är väldigt (speciellt yngre människor) samhällsmedvetna idag och ställer krav på sin arbetsgivare för att driva samhällsutvecklingen i rätt riktning. Idag handlar det mindre om vilken lön företaget kan erbjuda dig och mer om vad du tycker om verksamheten i stort. Det har blivit viktigt för många att till exempel utvärdera vilket samhällsansvar företaget tar (ex. miljö- och jämställdhets policys) samt om deras varor/tjänster/produkter är något man själv som anställd tror på och kan identifiera sig med. I stora drag tror jag att denna medvetenhet är positiv för utvecklingen inom många områden, inte minst för jämställdhetsutveckling och miljöfrågor med också mycket annat såklart!

Hur ser ABB:s traineeprogram och rotation ut?

ABB:s globala traineeprogram inom ”finance and business controlling” vänder sig till ekonomer men företaget har även andra inriktningar för exempelvis personalvetare, ingenjörer och IT-specialister. Upplägget bygger på ett rotationsprogram med 3 delar.

Första rotationen bestod av 3 kortare praktiker (2 månader vardera) i Sverige. Praktikperioderna blandas med olika studiebesök samt utbildningar både internt och extern. De första 6 månaderna i Sverige fungerar lite som en introduktion till ABB och dess verksamhet med mycket fabriksbesök, interna utbildningar och möten med ledningen för svenska ABB’ s organisation.

Den andra delen (6 månader) spenderas på ABB:s huvudkontor i Zürich där vi får chans att prova på en HQ funktion/ ny avdelning. Jag arbetade under den andra perioden på vår ”Corporate Strategy” avdelning, vars uppgift är att ta fram samt att hjälpa till att genomföra ABB:s globala strategi.

Den sista perioden (1 år) spenderas också utomlands någonstans i världen, här är valfriheten väldigt stor när det gäller geografi. Jag valde att göra min sista placering i Förenade Arabemiraten och i skrivande stund sitter jag i Dubai där jag arbetar med Treasury för regionen ”Indien, Mellanöstern och Afrika”.

Hur gick rekryteringsprocessen till?

Rekryteringsprocessen innefattade en blandning av IQ och EQ tester kombinerat med olika typer av intervjuer, ansökningsbrev och avslutningsvis en assesment-dag för slutkandidaterna på ABB:s kontor i Västerås.

Hur har arbetsuppgifter och internutbildning sett ut?

Det har varit väldigt blandat med inslag av strategi, treasury, accounting, verksamhetsutveckling och projektarbeten. Utbildningsmässigt har det varit mycket internutbildningar inom olika områden men också en hel del studiebesök och kundbesök som gett bra förståelse för de produkter som ABB tillhandahåller.

Hur ser din framtid inom företaget ut?

Det mest naturliga för oss ekonomer är att efter programmet börja arbeta inom conrolling- eller treasury funktionen. Det finns dock möjligheter att också gå andra spår som exempelvis projektledning inom interna projekt eller sälj beroende på vilka öppningar som finns och vilken bakgrund och ambition du personligen har, huvudspåret för oss ekonomer är dock finans. På lite längre sikt är tanken att några av oss skall bli nästa generations chefer och ledare på firman.

Vad har varit den största utmaningen hittills?

Den största utmaningen med att vara trainee i min mening är bristen på kontinuitet. Att flytta runt hela tiden är inte alltid roligt och ibland känns det som att man skall flytta vidare just precis när man börjat trivas och känner att man bidrar med sitt arbete. Det kan vara lite frustrerande emellanåt men har alltid löst sig till det bättre i slutändan. Momentet att ”kasta sig ut” och ta sig för nya utmaningar upplever jag i mångt och mycket grunden till en snabb utveckling.

Vilka erfarenheter tar du med dig i ditt framtida arbetsliv?

Det bästa med programmet är att du får möjligheten att träffa så många kollegor; både andra traineer och anställda från olika avdelningar och funktioner samt ledning och chefer inom företaget som annars skulle vara svårtillgängliga. Alla dessa möten ger en bra bild av vad ABB står för och hur organisationen fungerar, du har möjlighet att lära dig av kollegor som i många fall varit på företaget i mer än 20 år. Kunskapsöverföringen är värd mycket, både för oss traineer i form av vår personliga utveckling men givetvis, i förlängningen, också för ABB – det är ett sätt att säkerställa att vi fortsätter att utvecklas i rätt riktning samtidigt som vi anpassar oss till nya miljöer och förutsättningar.

Möjligheten att arbeta utomlands är givetvis också spännande. Vare sig jag ser tillbaka på mina tidigare studier eller arbetserfarenheter utomlands upplever jag att det har varit perioder där jag utvecklats mycket som person, både privat och professionellt på alla plan.

Hjalmars topp 3 bästa med att vara trainee

  1. Den breda exponeringen/ helhetsförståelsen.
  2. Kontaktnätet, både privat och professionellt.
  3. Utlandspraktikerna och kulturupplevelserna/förståelsen.

Slutligen, vilka tips skulle du ge någon som är intresserad av att söka ett traineeprogram?

  1. Var dig själv! Det kan vara hård konkurrens när det gäller många av de större traineeprogrammen. Om du inte förmedlar en ärlig bild av dig själv syns det igenom och både du och företaget kommer förlora på den relationen i längden.
  2. Läs på om företaget innan du skickar in din ansökan, ta dig tid att fundera kring varför just du sökt dig till det aktuella företaget och hur du passar in hos dem. Vet du själv inte varför du sökt blir det svårt för din blivande arbetsgivare att förstå det på intervjun.
  3. Tro på dig själv med var ödmjuk inför den roll du sökt. Som trainee bör du vara minst lika duktig på att lyssna som att prata själv, visa det på intervjun!

 

Sveds-Hjalmar Söderlund

Trainee på ABB:s globala program