Graduateland, som tillhandahåller karriärportaler för flertalet av Sveriges universitet, har ingått ett avtal och förvärvar den spanska konkurrenten Tyba. Därmed befäster det danska företaget sin position som Europas största karriärnätverk för studerande och nyexaminerade.

Detta innebär att arbetsgivare får tillgång till omkring en halv miljon talanger över Europa, men också att de studerande får tillgång till ytterligare tusentals europeiska verksamheter och karriärmöjligheter.

Tyba som tidigare mottagit venturefinansiering i två omgångar från danska Sunstone Capital, har fokuserat på en liknande målgrupp i form av studenter, med rekrytering främst inom nystartade företag och teknologiföretag över hela Europa. Genom att inkludera Tyba i Graduatelands nätverk stärks således Graduatelands verksamhet, samtidigt som detta bidrar med förbättrade möjligheter för företaget att hjälpa nystartade verksamheter med sin rekrytering.

”Förvärvet av Tyba har varit i linje med vår vision om att skapa en bättre överblick för internationella karriärmöjligheter och ytterligare underlätta för studerande och nyexaminerade att starta sina karriärer.” säger VD och grundare, Patrick Lund.

Patrick Lund: ”På kort sikt kommer detta innebära ett större mervärde för Graduatelands kunder i form av fler användare som möjliggör en ännu mer riktad rekrytering och dessutom en allmänt större kundbas. På längre sikt kommer förvärvet att öka antalet lediga tjänster och på så sätt förbättra möjligheterna för studenter och nyexaminerade att komma i kontakt attraktiva arbetsgivare”

Beskedet om att Graduateland växer har skapat stort intresse hos arbetsgivare och universitet i nätverket.

”Det är intressant att på ett bredare sätt nå ut i Europa, vilket är något som vi har behov av när vi rekryterar till våra traineeprogram. Att Graduateland får en större räckvidd, genom fler relevanta universitetsprofiler, kan jag enbart se som något värdefullt för vår rekrytering på Siemens”, förklarar Lise Emilie Fritzboeger, Employer Branding & HR hos Siemens.

 

Om Graduateland

  • 2010: Graduateland.com lanseras
  • 2012: Copenhagen Business School lanserar första universitetsportalen – och sedan dess har 25 universitetsportaler lanserats hos bl.a. Stockholms universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet
  • 2013: Finansierar tillväxt via lån på ett tiotals miljonbelopp från Accelerace Invest
  • 2014: Öppnar kontor i Stockholm

 

För mer information:

Patrick Lund, VD & grundare

pl@graduateland.com

 

Ytterligare frågor och svar

Vad betyder förvärvet av Tyba för tillväxten i framtiden?

Förvärvet av Tyba kommer att spela en betydande roll för Graduateland om vi ska fortsätta i den tillväxttakt som vi haft hittills. De senaste 3 åren har vi lyckats växa med runt 40% om året. Jag ser det dock som en svårighet att hålla en liknande tillväxtkurva enbart på våra hemmamarknader i Skandinavien, så det har varit naturligt att inkludera en större marknad, nämligen den europeiska. Då Tyba de senaste 5 åren vuxit sig större i Spanien, Frankrike och Storbritannien förser detta oss med möjligheten att starta på dessa marknader med ett visst momentum.

 

Vad är de kommande planerna under 2016 rörande produkten?

Planen är att det ska tillföras ytterligare värde för användarupplevelsen, sett både från arbetsgivaren och från studenter/nyexaminerade. Rekrytering och employer branding hänger ihop, vilket betyder att ju bättre din rekrytering är, desto starkade employer brand har ditt företag. Vi kommer att fokusera på att bygga en mer interaktivt plattform, där verksamheter kan skapa långsiktiga relationer med studenter, bygga talangpooler och kommunicera sitt employer brand till specifika målgrupper. Även om inte LinkedIn har lyckats bygga långsiktiga relationer mellan företagssidor och deras följare, kommer Graduateland skapa en plattform där jobbsökande på ett bättre sätt kan dra nytta av att följa olika verksamheter.