Vurderingsstyrelsen

Offentlig

10 följare

Vi sikrer, at alle boligejere får en retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsen har til opgave at udarbejde retvisende offentlige vurderinger af grunde og ejendomme baseret på et solidt datagrundlag. Borgere og virksomheder skal have tillid til, at de beskattes på et korrekt grundlag. Gennem målrettet kommunikation sikrer vi, at ejendomsvurderingerne er gennemskuelige for borgere og virksomheder.

Vi skal udføre effektiv sagsbehandling, og den enkelte borger og virksomhed skal opleve ansvarlighed og grundighed i hver enkelt sag - både når det handler om den offentlige ejendomsvurdering og om klagesager. Vores arbejde handler om skønsmæssig og kompleks sagsbehandling, hvor to sager sjældent er ens. Det kræver højt specialiserede medarbejdere med en stærk faglighed at nå frem en kvalificeret vurdering og sikre ensartethed, når man sammenligner med tilsvarende sager.

Vi tager ansvar, og vi samarbejder – om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Vurderingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig?