Samordnare till elgruppen hos Göteborgs Stad

Utlöper om 8 dagar

Arbetsbeskrivning

Är det du som tillsammans med ditt team tar elunderhållet på våra produktionsanläggningar till nästa nivå? Vi söker dig som vill bidra till ett fungerande Göteborg, med energileverans dygnet runt.
Vi söker nu dig som vill samordna vår elfunktion. Din uppgift blir att koordinera den dagliga arbetsplaneringen ihop med den stödjande enheten Planering och Beredning(PUB). En särskilt viktig uppgift för dig blir att utifrån arbetsgruppens kompetens fördela arbetet med fokus på en säker arbetsmiljö. Då VO Produktion är med i Produktionslyftet och jobbar efter lean principer blir du en viktig kugge i fortsatta verksamhetsutveckling inom elgruppen.
Organisatoriskt tillhör du enheten Underhåll Mek & El och din chef blir Jarl Ivarsson. Jarl - vilka förväntningar har du på din nya samordnare?
  • Jag förväntar mig att den jag anställer vill ta en aktiv roll i vår fortsatta utveckling av den underhållssäkerhet för anläggningarna som elgruppen råder över. Jag vill anställa en person som vill utveckla sig själv och sitt arbetssätt så att vi kan nå en fossilfri värmeproduktion 2030. Jobbet erbjuder mycket frihet inom satta ramar och en chans till stor personlig utveckling tillsammans med trevliga kollegor som har hög kompetens. Tillsammans har ni stor påverkan på anläggningarnas utformning framöver.

I dina uppgifter som samordnare ingår att:
  • bereda arbetsorderna för förebyggande och avhjälpande underhåll för disciplinen el i form av material, egna resurser, externa tjänster mm
  • utföra de delegerade arbetsmiljöarbetsuppgifter inom ditt uppdrag som följer av arbetsmiljölagen och i förekommande fall elsäkerhetslagen
  • medverka i introduktion och handledning av medarbetare och praktikanter
  • ta rollen som eldriftledare (ESA), vilken eller vilka anläggningar det gäller framgår av delegationen från elanläggningsansvarig
  • följa upp utförda arbeten inom respektive funktion och utvärdera om och vad som behöver åtgärdas för att undvika att ett fel kommer tillbaka
  • ta fram eller komplettera riskanalyser för respektive underhållsinsats/uppdrag
  • medverka vid framtagande av ramavtal
  • ta rollen som uppdragsledare och planera, konstruera, bereda, driva, dokumentera samt följa upp egna uppdrag.

Beredskap kan förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ordningssinne och är självständig, kan prioritera och leda gruppens arbete utifrån vad som är bäst för företaget. Du är pådrivande och motiverande med förmåga att självständigt driva uppdrag. Du har minst fem års erfarenhet av underhåll inom elområdet inom processindustri/kraftvärmeverk och minst ett års tidigare ledarerfarenhet. Du har goda IT-kunskaper och är en van användare av databaserat underhållssystem. Underhållssystemet är ett viktigt verktyg i vårt dagliga arbete. För att smidigt förflytta dig mellan våra anläggningar som är geografiskt spridda behöver du B-körkort. Din utbildningsbakgrund är tekniskt gymnasium och relevant vidareutbildning.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Verkar det intressant? Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Graduateland