Stockholm University

Flera branscher

7 192 följare

Forskare i utvecklingspsykologi hos Stockholm University


vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-01-28.
Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1 000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå.
Projektbeskrivning
Forskningsgruppen för tillämpad utvecklingsvetenskap (ADS) har medlemmar inom olika discipliner, instutitioner och universitet. ADS leds av docenterna Laura Ferrer-Wreder och Lilianne Eninger. Vi söker en forskare i samband med det nyligen finansierade forskningsprojektet om tidiga ungdomars sociala emotionella utveckling och psykiska hälsa. Syftet är att utvärdera effekterna av en internet-baserad intervention riktad mot ungdomars föräldrar.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med studieimplementering samt genomföra och analysera resultaten av avancerade statistiska analyser och vetenskaplig text-skrivning.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
I urvalsprocessen kommer särskild vikt att fästas vid relevant expertis för projektet; strukturell ekvationsmodellering, Bayesian-analys, experimentella / interventionsresultatanalyser, publiceringsresultat samt förmågan att genomföra personorienterade analyser.
Sökande bör ha en konkurrenskraftig forsknings- och publiceringslista och omfattande erfarenhet av vetenskapligt skrivande. Du bör ha kunskap inom forskningsområden som är relevanta för utvecklingspsykologi, intervention / experimentell forskning och / eller ekonomisk utvärdering av interventioner.
Särskild vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av att genomföra avancerade statistiska analyser. Nödvändiga kvalifikationer och förmågor inkluderar också utmärkta organisations-, kommunikations- och sociala färdigheter.
Krav på mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, både skriftlig och muntligt.
Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid i 12 månader med möjlighet till förlängning. Startdatum enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Laura Ferrer-Wreder, tfn 08-16 38 98, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se, or Dr. Lilianne Eninger, tfn 08-16 3963, lilianne.eninger@psychology.su.se, or Dr. Tina Olsson, tfn 031-786 11 01, tina.olsson@socwork.gu.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument
 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Välkommen med din ansökan!

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Graduateland