Amanuenser i företagsekonomi till Handelshögskolan hos Örebro universitet / Örebro University


Vi söker amanuenser för tidsbegränsad anställning vid enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Bakgrund

Företagsekonomiämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning. Utbildningen bedrivs inom fleråriga professionsprogram med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen inom företagsekonomi samt civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi.

Arbetsuppgifter

Vi söker amanuens i företagsekonomi. I en amanuens arbetsuppgifter ingår att regelbundet finnas tillgänglig på institutionen för att ge introduktion och studiehandledning till studenter, genomföra viss undervisning, assistera lärare med vissa kursadministrativa uppgifter och medverka vid uppföljning av studieresultat. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förutsätts amanuensen bedriva egna studier.

Kvalifikationer

För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier i på minst C-nivån i det aktuella ämnet, vilket i detta fall innebär minst 75 hp företagsekonomi eller motsvarande.
Med tanke på anställningens innehåll och inriktning är det särskilt meriterande att ha tidigare pedagogiska erfarenheter, och att ha bra betyg från tidigare kurser inom redovisning, ekonomistyrning och metod. Det är också särskilt meriterande att ha skrivit kandidatuppsats.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter.

Information

Anställningen är 50 %, under höstterminen 2022. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Johan Kask, e-post: johan.kask@oru.se eller Nina Hasche, e-post: nina.hasche@oru.se.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
  • Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2022-07-07. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Länk till den här sidanhttps://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&rmpage=job&rmjob=8948&rmlang=SE

Kom ihåg att ange att du hittade dette via Graduateland