Aarhus Universitet

Flera branscher

137 följare

Valorization of food waste and residues focusing on business perspectives of high-value products hos Aarhus Universitet

Publicerat för 11 månader sedan

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.

Arbetsgivaröversikt