Research project in Single-cell Genomics and Data Science: Small Cells and Big Data hos Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.