Linköpings Universitet

Offentlig förvaltning

2 214 följare

Material decomposition via a novel photon-counting CT scanner hos Linköpings Universitet

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.