Norddjurs Kommune tilbyder en unik mulighed for dit uddannelses/sociologi specialeprojekt hos Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune tilbyder en unik mulighed for dit uddannelses/sociologi specialeprojekt

Norddjurs Kommune vil gerne tilbyde en eller flere studerende at skrive speciale (evt. bachelorprojekt) i et bredt samarbejde med Norddjurs Kommune og vores uddannelsessteder i foråret 2021. Vi vil gerne støtte et projekt, der kan føre til research af høj kvalitet, som kan forberede os på fremtidens uddannelsesbehov og/eller forbedre de nuværende uddannelser i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune afholder et uddannelsesforum med start i efteråret 2020 og afslutning i foråret 2021. Formålet med uddannelsesforummet er blandt andet at styrke Norddjurs Kommune som en uddannelseskommune, herunder forbedre forståelsen af fremtidens uddannelsesbehov.
Norddjurs Uddannelsesforum har fokus på velfærdsuddannelser med deltagelse fra følgende uddannelsesinstitutioner:
VIA, Social- og sundhedsskolen, Grenaa Gymnasium, Viden Djurs samt folkeskoler i Norddjurs.

I denne forbindelse ønsker Norddjurs Kommune en eller flere studerende, der kunne tænke sig at undersøge et af følgende emner i deres specialeprojekt (eller bachelor projekt):
1. Hvad skal der til for at understøtte et stærkt fagligt uddannelsesmiljø, på tværs af uddannelserne, med fokus på personalet? Her tænkes på både lærere, pædagoger og undervisere generelt. Det kunne eksempelvis være etableringen af kompetencecentre, videnscafeer på tværs eller efteruddannelse. Visionen er ikke blot at få fagligt kompetente medarbejdere, men at arbejde på tværs af uddannelsesmiljøerne og således skabe et miljø der er attraktivt for ”fremtidens talenter” inden for uddannelsesverdenen. Der ønskes en kvalitativ undersøgelse på dette område, og jo mere konkrete forslag projektet kan føre til des bedre.
2. Udarbejdelse af forslag til tiltrækning af elever til uddannelser i Norddjurs Kommune. Muligvis udformet som et case study eller en kvalitativ undersøgelse af, hvad der kan tilbydes for tiltrækning af uddannelsessøgende til Norddjurs. Eksempelvis studieboliger med fagligt og socialt samvær, togkort eller deslige.
3. Undersøgelse af hvilke irrationelle faktorer der gør sig gældende for valg af uddannelsessted. Vælger studerende med ”hjertet” og hvis ikke, hvordan vælger de så? Et tema der specifikt adresserer uddannelsesinstitutioner udenfor landets to største byer (Aarhus og København).

Vi er fleksible omkring emnevalget og produktet, hvis du/I har specifikke ønsker, men det overordnede mål for projektet er forbedringer af uddannelserne i Norddjurs Kommune og unges bevæggrunde for valg af uddannelse.
Norddjurs Kommune søger altså én eller flere studerende fra uddannelsesvidenskab, pædagogisk sociologi/antropologi/filosofi/psykologi eller lignende uddannelser med et fokus på ungdomsuddannelser og/eller fremtidsforskning på dette område, der kunne tænke sig at indgå i et projekt i Norddjurs i foråret 2021.

Til gengæld tilbyder vi:

  • Rig mulighed for kvalitative undersøgelser
  • Hjælp til afvikling af projektet i hvilken grad dette måtte være nødvendigt
  • Samtaler og interview-muligheder med de ansvarshavende på uddannelsesområdet i Norddjurs kommune

Projektet forventes afviklet inden sommeren 2021.

Hvis du er interesseret og gerne vil høre mere, så kontakt venligst Chefkonsulent i Norddjurs Kommune Lene Helbo Bachmann på lhb@norddjurs.dk eller 21245095
Vi glæder os til at høre fra dig.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.