Market research and value chain analysis hos SAVEGGY

The thesis is mainly market research and value chain analysis of fruits and vegetables in Sweden. It needs capability to search in various academic and business data bases, find relevant data, locate and contact relevant experts, analyze and calculate costs in different steps. Key deliverables are: mapping the value chain, analyzing the costs at each step, market analysis, calculating amount of loss and waste along the chain, its cost and suggestions for marketing strategy. This thesis does not require physical presence.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.