Spännande exjobbsmöjligheter inom bland annat undervattensteknik! hos Totalförsvarets forskningsinstitut

Är undervattensteknik, artificiell intelligens eller signalbehandling ditt stora intresse? Vill du specialisera dig inom detektionsteknik eller fordonsdynamik? Hos oss finns det en stor bredd av spännande områden att specialisera dig inom!
Exjobb, uppsats-skrivande och praktik är viktiga sätt för FOI att rekrytera framtida medarbetare och hitta våra blivande experter. Kanske är du en av dem?

Läs om alla våra spännande exjobb i vår exjobbskatalog:
https://www.foi.se/download/18.61ad87bf174c3d18d78d6/1603713827378/FOI-katalog-exjobb-2021.pdf

På vår hemsida kan du ansöka till våra exjobb och ta del av hur det är att göra exjobb hos oss:
https://www.foi.se/jobba-hos-oss/student-som-gillar-utmaningar-exjobba-hos-oss.html

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.