Guide til personalets brug af det nye "supersygehus" i Gødstrup hos Hospitalsenheden Vest

Hvordan finder jeg rundt i et nyt hus/hospitalt på 142000 m2? Hvor bor de forskellige specialer, kiosken og konferencerum? Hvordan fungerer Id-kort og alarmsystemer. Hvor er omklædning og hvad med vask og afhentning af uniformer? Parkering? Pateint og personalemad? Rørpost? Vareindlevering? Telfonnumre?

Hvordan bliver perosnalet introduceret til dette i en overskuelig form også efter at træning og uddannelse er afsluttet og hverdagen i et nyt hus melder sig. Det er projektet med ophæng i Kommunikationsafdelingen i Hospitalsenheden Vest

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.