Copenhagen Business School

Utbildning

22 417 följare

[Master thesis] How much AI-based coding approach is disruptive? hos Copenhagen Business School

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.