Scope 3 - koldioxidneutrala till 2050 hos Sustainalink

Sustainalink är en organisation som koordinerar och förmedlar prokelt mellan studenter och företag/organisationer. Nedan ser du ett av projket som finns att söka nu.

Verksamhet

Nordic Waterproofing är marknadsledande på den nordiska tätskiktsmarknaden. Företaget utvecklar och tillverkar takpapp och takprodukter och är främst verksamma i Norden, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Sverige sker tillverkningen i Höganäs där takpapp främst tillverkas under varumärkena Mataki och Trebolit. Förutom utveckling och tillverkning erbjuder företaget installation av ovanstående produkter samt underhållstjänster.

Takpapp består av en stomme av glasfiber och polyester. Denna stomme beläggs med asfalt och därefter beströr man med sand eller skiffer beroende på om takpappen ska ligga under takplattor (sand används) eller om takpappen ska ligga synlig (skiffer används). Det sistnämnda alternativet används främst på stora platta tak.

I Höganäs finns två tillverkningslinjer, en med en bredd av 2 meter samt en med en bredd av 1 meter. Tillverkning sker endast mot lager, dvs man tillverkar inte mot kundorder.  Lagret baseras på mångårig erfarenhet inom branschen. Man säljer främst till takläggare samt till större byggvaruhus.

Nordic Waterproofing är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Uppgift

Nordic Waterproofing har som mål att vara koldioxidneutrala inom scope 1 och 2 tills 2030 och scope 3 till 2050. Syftet med det här projektet är att göra en analys kring de förutsättningar som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas för att Nordic Waterproofing, som ett tillverkande företag, ska kunna uppnå dessa mål. Fokus i projektet ska ligga på scope 3 och särskild uppmärksamhet ska ges hur företaget kan jobba med sina råvaror för att bli koldioxidneutrala.

De viktigaste insatsvarorna i Nordic Waterproofings produktion är bitumen, polymerer (gummiföreningar och plast), miljöcertifierat trä och växter. Bitumen är en restprodukt som uppstår vid industriell raffinering av råolja till olika fossila bränslen och är alltså ett fossilt bindemedel. För att sänka klimatpåverkan från sina produkter jobbar företaget ständigt med produktutveckling där man testar att ersätta en del av bitumen med förnyelsebara råvaror eller återvunna råvaror, exempelvis tallolja och lignin. Hur påverkar detta företagets mål om att bli klimatneutrala?

Slutgiltiga avgränsningar sätts i dialog med företag och handledare på universitet. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademiskförankring ska tillämpas i arbetet.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.