Hur ser yrkesrollen D&I manager (diversity & inclusion) ut idag i Sverige? hos Diversity Board

Vi undrar hur yrkesrollen D&I  (diversity & inclusion) manager ser ut i Sverige idag? Hur stor makt har dem internt i företagen, jobbar de heltid med frågan eller avsätts endast en del av deras tid på detta, mäts deras insatser genom olika parameterar och ROI, hur ser deras arbete ut och vad gör dem?

Vi tänker oss ett projektarbete eller uppsats där detta undersöks via kvantitativa studier och intervjuer med olika D&I-chefer i Sverige idag.

Om oss:

Diversity Boards vision är att berika världen genom att föra in fler förebilder och perspektiv i maktens korridorer. Målet är att få mer lönsamma bolag och organisationer genom fler perspektiv i ledande positioner. Vi erbjuder därför Diversity Boards, Diversity Executive Search, samt Diversity Academy. Vår kompetenspool består av gårdagens, dagens och morgondagens ledare som har spjutspetskompetens inom sitt område. Dessutom har de gemenskap i sitt driv och framåtlutning, engagemang att förändra, och ser möjligheter där andra inte skulle leta.

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.