Studerende med interesse for performance-fysiologi søges til projekt hos DBU Elite hos Københavns Universitet

I samarbejde med NEXS søger Udvikling- og performance-afdelingen i DBU Elite studerende, der brænder for præstationsfysiologi, og som vil være en del af udviklingen af dansk elitefodbold.

Projektet starter i blok 3 2023 og har et fokus på udvikling af det fodboldfysiologiske felt, herunder opbygning af vidensbank, materialeudvikling og formidling til danske elitetrænere, samt feltarbejde på fodboldbanen.

Projektet udføres i tæt samarbejde med konsulenter fra DBU Elite og den interne vejleder på projektet, Morten Hostrup, NEXS, Københavns Universitet.

Projektet kan laves som bachelor-, speciale-, PUK- eller virksomhedsprojekt.

For yderligere information kontakt:

Morten Hostrup, studieleder, lektor, ph.d.
Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet og DBU Elite

mhostrup@nexs.ku.dk

Observera: De examensarbete och projekt som du hittar i Graduateland är inte på förväg godkända av ditt universitet. Du måste själv se till att de eventuella samarbeten som du ingår med organisationer för examensarbete och projekt blir godkända av din handledare eller kursansvarig.