Bioteknik positioner

Ansök om en tjänst inom Bioteknik idag. Vi har 1184 lediga Bioteknik tjänster från arbetsgivare som Abcam, Archipelagos Institute of Marine Conservation, Aarhus Universitet, Apple & Air Liquide i en rad olika kategorier.

Starta din karriär idag

Graduateland is Europe's largest career portal for students and graduates. Create your free profile and get matched with relevant jobs at top employers based on your skills and experience.

Vill du jobba inom naturvetenskap och bioteknologi?

Fältet naturvetenskap och bioteknologi har blivit mer mångfacetterat de senaste åren och samtidigt som flesta jobben fortfarande innebär en traditionell tjänst som doktorand/postdoktorand (Ph.D) vid ett universitetslaboratorium så har ett stort antal andra jobb i olika branscher vuxit fram.

Forskning

Personer som forskar och/eller arbetar i fältet är specialiserade i allt från biologi till medicin eller neurovetenskap. Huvudfokus för forskare i bioteknik ligger i att försöka utvinna värdefulla och användbara produkter av levande system och organismer, det vill säga allt som har att göra med levande organismer att göra.

Bioteknik i den privata sektorn

Utöver forskning och jobb inom utbildning på universitetsnivå, kan man som biotekniker arbeta i den privata sektorn. Industrier såsom läkemedel, jordbruk, livsmedelsproduktion och medicinteknik eftersöker specialister för ett antal olika ändamål, till exempel inom forskning, marknadsföring, affärsanalys eller till och med immaterialrätt.

Specialister är dessutom ofta anlitade av etiska kommittéer och statliga organisationer för att som utomstående expertis bistå med fakta och undersökningar i politiska frågor. En sektor där biotekniker är eftertraktade är hälsoinformatik, en gren inom medicinteknik. De uppgifter en biotekniker i den här branschen utför handlar om att se över, behandla och analysera data samt att underlätta och övervaka den digitaliserade processen i sjukvården.

Du är nu bara ett klick ifrån ditt potentiella drömjobb inom naturvetenskap och bioteknologi. På Graduateland finns en massa tjänster att söka - är du redo att rivstarta din karriär redan idag?

Stay updated on bioteknik positioner

Create your free profile and get a weekly email with new bioteknik positioner.