Graduateland Gateway

Ta era studenters och nyexaminerades karriärer till nästa nivå

En plug 'n' play portal anpassat ert universitet

Internationell mobilitet bland studenter och nyexaminerade har ökat de senaste decennierna och så även företags villighet att rekrytera internationellt.

Graduateland Gateway är en karriärportal som enkelt kan implementeras på ert universitets hemsida eller på studenternas intranät. Era studenter och alumner får på så sätt tillgång till attraktiva karriärmöjligheter genom att presentera sig själva med via ett online CV för både lokala och internationella arbetsgivare.

  • HH CareerGate

Huvudfunktioner för Graduateland Gateway

Alla portaler kan bli individuellt skräddarsydda. Vilka verktyg behöver just era studenter?

Search

Internationell jobbsökning

Tusentals relevanta karriärmöjligheter, både lokalt och globalt, direkt via din egna hemsida.

Stats

Administration och statistik

Få en överblick över online trafik, aktivitetsnivå och hur era studenter söker jobb. Det man inte kan mäta kan man inte styra.

Network

Världstäckande nätverk

Gör som andra nyckeluniversitet och dra nytta av ert varumärke för att förbättra era studenters möjligheter till framtida succé.