Huvudfunktioner för Graduateland Gateway

Förbättra överblicken, öka engagemanget och möjliggör för studenter och alumnis att ta del av relevanta karriärmöjligheter.

Internationell jobbsökning

Det svåraste är ofta att få första jobbet. På Graduatelandportalen får man en givande överblick av lokala och internationella arbetsmöjligheter, som alla är relevanta för studenter och nyexaminerade. Detta öppnar upp möjligheter för unga akademiker att få en fot in i arbetslivet, skapa sig värdefulla arbetslivserfarenheter och ansluta till relevanta nätverk.

Administration och statistik

All aktivitet via Graduateland Gateway, tillsammans med statistik kring de registrerade användarna, mäts och sparas. Detta skapar möjligheter för ert universitet att få värdefull information om era studenter och deras karriärrelaterade mönster. Logga in på administrationssystemet och få en inblick i vilka av studenterna som aktivt söker jobb, vilka arbetsområden som är populärast, hur många som är intresserade av att arbeta utomlands etc.

Globalt nätverk

Många av Graduatelandportalens fördelar kan utnyttjas genom att föra samman universitet i ett internationellt nätverk. När en annons läggs upp på någon av universitetens portaler så blir den automatiskt tillgänglig för alla liknande portaler i nätverket, vilket gör att antalet annonser ökar på varje enskild portal. Dessutom kan företag som annonserar via en annan portal få erbjudande om att bli exponerad på er karriärportal när det anses relevant.

Ytterligare funktioner

Students

Online-profil

Låt studenter skapa profiler online och ge dem möjligheten att visa upp sig för attraktiva arbetsgivare. Profilerna kan enkelt konverteras till CVn och sparas som PDF-filer.

Universities and companies

Eventsystem

Hantera era events via ett integrerat system. Kommunicera via direktutskick av e-mail och SMS. Studenter registrerar sig direkt via sina profiler - att hantera events har aldrig varit lättare.

Easy sign up process

Social integration

Ta vara på befintliga profiler och värdefull data genom att låta era studenter och alumnis ansluta via LinkedIn och Facebook. Det här underlättar för både registrering och inloggning.

Glada partners!