Arbetsgivare?
Gå med i ett nätverk av topp-universitet
Stärk universitetets varumärke och låt världen se era studenters talanger

När fokus ligger på era studenters karriärer

Ett samarbeta med Graduateland länkar ihop ert universitet i ett internationellt nätverk där studenter, alumner, karriärcenter på ert universitetet och lokala arbetsgivare i ert område kan dra nytta av varandra.
Karriärmöjligheter och information delas tvärs över nätverket och detta berikar alla involverade parter. Genom att förbättra översikten av relevanta möjligheter för era studenter och alumner så förbättrar ni också chansen att de hittar sina drömjobb.
map
MyCareer på Lunds universitet har på kort tid blivit verktyget man använder sig av när det kommer till sökandet av arbete och unga talanger, både för studenter och arbetsgivare.
Sedan implementeringen av portalen i maj 2012 har ett stort antal studenter registrerat sig och tusentals arbetsgivare har lagt upp relevanta jobbannonser.
Susanne Linné
Karriärvägledare
Avdelningen för externa relationer
Lunds universitet
CBS CareerGate har på kort tid blivit det mest använda verktyget för våra studenter då de söker jobb. Sedan vi implementerade portalen i januari 2012 har majoriteten av alla studenter registrerat sig och vi har varit väldigt nöjda med den höga graden av aktivitet som upplevts.
Patrick S. Gram
Relations Manager
CBS Business
Copenhagen Business School
Samarbetet med Graduateland kring UU CareerGate fungerar mycket bra, alltid ett trevligt bemötande och dialog. Vi har fått en naturlig mötesplats där vi kan hänvisa arbetsgivare och studenter att komma i kontakt med varandra.
Madelene Rönnberg
Studie- och karriärvägledare
Studentavdelningen
Uppsala universitet
Officiella partners!
Stärk universitetets varumärke och låt världen se era studenters talanger